۱۳۹۲ خرداد ۱۷, جمعه

۸۹۹۹

این همه
اینا
ایناا
اینا رو من حس می‌کنم.
واقعاً میگم. واقعاً حسش می‌کنم.
واقعاً
لبخند می‌زنم.
خوب خوب، خوب باش