۱۳۹۲ خرداد ۱۸, شنبه

ن،

یه مژه رفته تو چشمم. که وقتی پلک میزنم اذیت میشم. 
ولی هم چنان عاشقم :)