۱۳۹۲ مرداد ۲۵, جمعه

تا دووم بیاره.

آدم باید شلیل بخوره. با نوشابه.