۱۳۹۲ مرداد ۲, چهارشنبه

باور کنید

قدیما وقتی انقد عاشق میشدم و حس خوش بختی میکردم، میرفتم یه جایی مینوشتم و تاریخ و ساعت هم میزدم تا برای همیشه ثبت بشه. اما واقعیت اینه که اون نوشته ها رو بعد از چند سال میخونم اصن اون حال و هوا رو یادم نمیاد. یادم میاد که عاشق کی بودم، اما یادم نمیاد چه حسی داشتم. حس عشق رو نمیشه ثبت کرد چون. نمیشه به یاد آورد. باید توش زندگی کرد. تو همون روز، همون لحظه.