۱۳۹۱ آبان ۱۴, یکشنبه

یک صد هزار ماچ بده یه ماچ بده دمت گرم بابا دمت گرم

بوس بوس قندی. چرا نمیخندی
مگه من میخندم؟
بله
چرا؟
من
تو
هه 
هه هه
هه هه؟
هه هه
هه هه
ههه هه =)) 
آقا
ما تو کوچمون آشغالارو میداریم رو پشت بوم 
پشت کدوم بوم؟
بوم نقاشی
گنچیشکک اشی مشی
اشی مشی دراکولا تاله تا

ای بابا آقای حمیدی لباس زیرتون کجاس؟
شما به لباس زیر من چیکار دارین؟ لباس رومو که پوشیدم
منم ممکنه خیلی چیزا بپوشم

باز ما اومدیم سرکلاس این آقا شاشش گرفت
ما که رفتمی
سیب سیب دیدی هیچ هیچ کند؟
آخ آخ. مگه شما کار نداری؟
چرا چرا چرا آهو
آهو آهوی گرگ و بندم. من میرینم تو یهچال
پنجره هارو ببندید میخوایم بگوزیم تو یخچال
زیر پنج درجه خطاس
خطای چی؟
خطای آش رشته
به به دلم خواست
منم دلم تورو میخواد
من تورو میخوام و کوتا نمیام. این کارا میام و نمیام

پاستیل سبز مال شماست جلو در پارک کردید؟
بله چطور؟
خیلی خوشگله.
ممنون. قابلی نداره.
جان من؟
آره بابا. این چه حرفیه وردار مال خودت
مرسی

ما یه زمان میرفتیم سریخچال های آمستردارم =))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
ببند نیشتو
چشم. هه ه ه هه هه
گفتم ببند
بله بلله ههه هه
هه هه هه هه
()))))

آقا ما تو زندگی سه ساله جلو رفتیم آب بود پایین اومدیم آقای انصاری بود

آقای انصارالممالی لی لی حوضک حسن اومد آب بخوره افتاد رو شهلا

شهلا شهلا همونی که حخیلی ناسبه

نایس. باشه بابا اشکالی نداره. اینجا که آمریکا نیست اشکال داشته باشه
مگه آمریکا اشکالی داره؟
نه چه اشکالی داره بابا. راحت باشین با کفش بیاین تو

ما تو خونمون با کفش میایم بیرون